Tekst bij de Tantra-ceremonie
van het genieten van de vijf zintuigen

Je minna(a)r(es) zal je tijdens het ceremonieel een reeks plezierige gewaarwordingen aanbieden.
Neem ze aan en geniet met volle teugen van elk plezier dat aan je gegeven wordt.
Gebruik het plezier om je steeds dieper op jezelf te concentreren.


Tijdens het ceremonieel gaan je gewaarwordingen steeds verder naar je centrum.
Het gaat uitsluitend om het verkennen van je innerlijke zelf.
Je minna(a)r(es) helpt je daarbij maar het gaat niet om hem of haar, maar het gaat om jou.
Daarom zal je ook op gegeven moment een blinddoek worden aangeboden.


Vanaf een later moment, wanneer je tastzin wordt gevoed met allerlei strelingen,
zullen meerdere minna(a)r(essen) je zintuigen bedienen.
Probeer je niet af te vragen wie het is maar concentreer je op je eigen gevoel.
Als je het niet kan laten, dan kijk je even, natuurlijk.
In de beleving van het Ritueel van de vijf zintuigen, kan je zes stadia onderscheiden:

Het eerste stadium is dat van het plezier van de zintuigen.
Zien, proeven, ruiken, horen en voelen.


Ontvang deze heerlijke prikkels en neem ze in je op totdat je vervuld bent.

In het tweede stadium ben je gericht op jezelf en helpt je minna(a)r(es) je om seksuele energie op te wekken.


Haal diep adem en span je PC-spier aan (door te doen alsof je je plas ophoudt) bij het inademen.
Neem de tijd om de energie door je hele lijf te laten stromen en jezelf helemaal op te laden.

Het derde stadium is aangebroken wanneer je voelt dat je zo sterk bent opgeladen, dat je je aandacht wilt richten op het seksuele centrum van je lichaam.

Het vierde stadium is aangebroken wanneer je voelt dat de in je middelpunt geconcentreerde seksuele spanning moet losbarsten.


Trek je bekkenbodemspieren samen en beweeg de samengebalde energie van daaruit langzaam via je ruggengraat naar je hoofd.
Dit is moeilijk, pas na veel oefening zal je dit bereiken.

Vijfde stadium. Je staat in vuur en vlam. Alles om je heen verbrandt in jouw vuur: deze ruimte, je minna(a)r(es) en tenslotte ook jijzelf.

Sahajayoginicinta (de naam betekent Spontane Yoga-beoefenaarster Juweeltje) adviseert je als volgt:
Het meest innerlijke zelf, gericht op haar doel
Moet mentaal geconcentreerd blijven
Terwijl het bezig is met de verschillende soorten van kussen
Om de ene smaak van geile opwinding te bereiken
Terwijl het bezig is met alle variaties van liefde bedrijven
Zoals bijten, knijpen, enzovoort.
Wanneer jullie dan intense zaligheid hebben opgewekt
Krab dan elkaar
Af en toe met je vingernagels
Zachtjes om te zorgen dat je niet wegzakt.

Tantra van Sahajayoginicinta p. 186

Ze zegt dus: blijf wakker, zak niet weg in slaperigheid.
Het doel van Tantra komt nog: ervaar dat je vrij bent van gedachten en van verlangen.
Je bent alles en alles is jij.
Je hebt de gelukzalige energie teruggevonden, waarmee je ouders je hebben voorgebracht.
Je bewustzijn is helder, puur en ruim als de frisse berglucht van de Himalaya.
Je danst door de lucht.

Het zesde stadium is begonnen wanneer je terugkeert in de werkelijkheid.


Blijf helder en wakker.
Laat de ervaring tot je komen:
o hoor zonder te luisteren,
o zie zonder te kijken,
o proef en ruik.
Blijf liggen, praat nog even niet maar geniet.

Enkele Tantra-regels over deze toestand:
Alle bewegingen van het lichaam
Spontaan voortgekomen uit verlicht bewustzijn
In wezen puur
Worden tot een heilig gebaren.
Alles wat gezegd wordt is heilige taal.
Alles wat je doet is gracieus, heldhaftig, fantastisch
Bewogen, furieus en vreedzaam.
En passie, woede, trots, wrok, en afgunst
Dit alles, zonder uitzondering
Zijn de volmaakte vormen
Van pure zelfverlichtende wijsheid

Tantra van Sahajayoginicinta p. 189

De aangegeven pagina’s hebben betrekking op Miranda Shaw 'Passionate Enlightenment - Women in Tantric Buddhism'. De beschrijving van de zes stadia is ontleend aan hetzelfde boek en is oorspronkelijk afkomstig uit de Pearl Rosary en van Tsongkhapa's 'sBas don kun gsal'.


Terug naar Home Page www.sahajayoginicinta.nl
14/1/06 © Sahajayoginicinta, info@sahajayoginicinta.nl